TAVEEARPORN TRADING CO., LTD บริษัท ทวีอาภรณ์เทรดดิ้ง จำกัด

ผ้านวัตกรรม (Innovation)

CARAT

นวัตกรรมเส้นด้ายและการทอ ให้เส้นด้ายที่ไม่ชอบน้ำ อยู่ด้านติดกับผิว เพื่อให้น้ำถูกดูดซึม และส่งผ่านให้ระเหยออกด้านนอก อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติพิเศษ

รู้สึกแห้งสบายตลอดเวลา ไม่แนบผิวแม้ในขณะที่มีเหงื่อออก สวมใส่สบาย เหมาะกับอากาศร้อน แต่ยังช่วยป้องกันความเย็นได้ในเวลาเดียวกัน

DUALFINE

นวัตกรรมเทคนิคการถัก 2 ชั้น (double-sided knitted fabric) โดยให้ชั้นที่ซึมซับน้ำได้ดีอยู่ด้านใน และชั้นที่เป็นเส้นด้ายกันน้ำอยู่ด้านนอก เพื่อให้ผ้าด้านนอกไม่ซึมน้ำ และยังคงระบายอากาศได้ดี

คุณสมบัติพิเศษ

มองไม่เห็นรอยเหงื่อจากด้านนอก น้ำหนักเบา และยังสามารถดูดซับเหงื่อได้ดี ทำให้ผู้สวมใส่ไม่ต้องกังวลกับรอยเหงื่อหรือรอยน้ำที่จะเกิดบนตัวผ้า ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่

CALCULO

นวัตกรรมการพัฒนาลักษณะพื้นผิวเส้นด้ายให้เป็นร่องลึกอย่างไม่มีแบบแผน ทำให้เส้นด้ายมีลักษณะภาคตัดขวางหลากหลายรูปแบบ(อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน) เพื่อให้ผ้าดูดซับน้ำได้ดี พร้อมทั้งทำให้หยดน้ำแพร่กระจายตัวระเหยได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติพิเศษ

ให้สัมผัสที่แห้ง ไม่ติดผิว แม้จะสวมใส่ในขณะที่ผ้าเปียก แห้งเร็ว และสามารถดูดซับเหงื่อได้ดีเยี่ยม มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย